Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Redan genomförda aktiviteter

Redan genomförda aktiviteter och evenemang

 

Datum Evenemang Arrangör
2023
5 mars Fritidsföreningen – årsmöte Silvbergs  Fritidsförening
11 mars Hembygdsföreningen – årsmöte Silvbergs Hembygdsförening
12 mars Bygdegården – stämma Skenshyttans Bygdegårdsförening
22 mars Jaktlaget – stämma Skenshyttans Jaktlag
26 mars Ugglor – föredrag med bilder Skenshyttans Bygdegårdsförening
30 mars Fiskevårdsföreningen – stämma Silvbergs Fiskevårdsområdesförening
4 april Byamän – stämma Skenshyttans Bys Samfällda Marker
5 april
22 april
Vårlunch
Arbetsdag
Skenshyttans Bygdegårdsförening
Skenshyttans Bygdegårdsförening
20 maj Sopplunch Skenshyttans Bygdegårdsförening
27 maj Peppes Rockband Peppes Rockband

22 juni Majstångsklädning Skenshyttans Bygdegårdsförening
23 juni Midsommarfirande Skenshyttans Bygdegårdsförening
25 juni Hampnäsets Vägför – årsmöte Hampnäsets Vägförening
1 juli Fritidsför – invigning gym Silvbergs Fritidsförening
22 juli Silvbergsdagen Silvbergs Hembygdsförening
6 augusti Äventyr i Finnmarken Studieförbundet Vuxenskolan
26 augusti Skenshyttenäs vägför – årsmöte Skenshyttenäs Väg & Broförening
30 augusti SKPF – grillafton Sv KommunalPensionärernas Förbund
16 september Arbetsdag i Bygdegården  Skenshyttans Bygdegårdsförening
30 september Peppen Rockklubb
21 oktober Beskärning och ympning av äppelträd Kuller Anders Eriksson
2 december Julgröt med uppträdande  Skenshyttans Bygdegårdsförening