Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Om Bygdegården

Om Bygdegården

Skenshyttans bygdegård

 

Historia

Skenshyttans Kooperativa Byggnadsförening upa bildades för ca 100 år sedan som en ekonomisk förening (andelsförening) med syftet att gynna andelsägarnas ekonomiska intressen. En byggnad uppfördes på Bysamfällighetens mark, mark som tidigt avsatts av byns markägare. Byggnaden hyrdes ut till fackföreningar, nykterhetsrörelsen, andra föreningar och privatpersoner och genererade så mycket pengar att man under ett antal år kunde dela ut överskott till andelsägarna. Under en period fungerade Bygdegården som Folkets Hus. Bygdegården brann ner 1954 men byggdes upp igen med gemensamma krafter och insatser från de boende i Skenshyttan och bygden.

Under 60- och 70-talet anordnades danskvällar, spelningar av rock- och popband, där Nationalteatern hade en omtalad premiärspelning. På 80-talet blev de återkommande auktionerna ett mycket folkkärt sommarnöje.  Under de senare årtiondena har föreningslivet avtagit något i bygden, liksom i hela landet, men Bygdegården har fortsatt sin verksamhet om även i mindre omfattning.

Traditionen

Med sin historia, sina årligen återkommande evenemang har Bygdegården alltid varit, och är fortfarande, den naturliga samlingspunkten i bygden. Bygdegården är en plats där generationer samlas och tillsammans för traditionerna vidare. En av Bygdegårdens viktigaste uppgifter är att vara en symbol för dessa traditioner och för den glädje som traditionerna skapar – inte bara för Skenshyttans boende – utan också för intilliggande byar, fritidsboende, hemvändare och övriga.

Nuläget

De senaste åren har Skenshyttans Bygdegård fortsatt att i egen regi arrangera årligen återkommande aktiviteter såsom Midsommarfirande, Vårlunch, Grötlunch till Jul, Loppmarknader med mera.
Silvbergs Hembygdsförening har årsmöte, arbetsmöten, tipspromenader och den årligt återkommande Silvbergsdagen som fokuserar på bygdens historia och för därigenom bygdens kulturarv vidare. Samhällsutvecklingen gynnar Skenshyttan, barnfamiljer flyttar till byn, huspriserna har stigit.

Bygdegården har årligen haft flertalet uthyrningar till föreningar och privatpersoner. Dessutom tillkom Skenstafestivalen (2018) som snabbt blev populär och planeras återkomma vartannat år. Dessa evenemang och uthyrningar har gett inkomster till drift och underhåll av Bygdegården. Nyligen har luftvärmepumpar installerats, dörr och trapp bytts ut, nya brandsläckare köpts in, elsystemet renoverats, fiber dragits in mm.

I juli 2021 ombildades den gamla ekonomiska föreningen till den nuvarande ideella  föreningen. Vi medlemmar äger Bygdegården och bestämmer över dess framtid genom att rösta på föreningens stämmor och välja en styrelse som värnar och förvaltar Bygdegårdens opartiskhet, kultur och traditioner.

Bli medlem här

Framtiden

Under alla år har ideella krafter från byn och bygden hållit Bygdegården levande med att ordna arrangemang, göra inköp och sköta ekonomin, hjälpts åt att städa, sköta underhåll både inne och utomhus. Bygdegårdsföreningen kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare och ska fungera som en opartisk resurs och samlingsplats där alla kan känna sig välkomna. Både föreningar och privatpersoner kan hyra in sig och få tillgång till en samlingslokal, samtidigt som vi med egna evenemang upprätthåller traditioner och bygdekultur på ett generationsöverskridande sätt så att även kommande generationer kan uppskatta dans kring midsommarstången som vi själva gjort som barn.

Varmt välkomna till Skenshyttans Bygdegård!