Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Föreningar i Silvberg

Föreningar i Silvberg

Skenshyttans Bygdegård samarbetar med andra föreningar i bygden.

Dessa föreningar hyr vår bygdegård för arrangemang och aktiviteter.

Föreningar i Silvberg

Silvbergs Hembygdsförening
Kontakt: Ordförande Gunnar Dicander
gdicander@gmail.com

Silvbergs Fritidsförening
Kontakt: Ordförande Jerry Kumlin
jerry.kumlin@sater.se

Silvbergs fiskevårdsområdesförening
Kontakt: Ordförande Christer Karlsson
christerkn@telia.com

Skenstafestivalen
Kontakt: Ordförande Maria Edwall Counterforce Produktion
counterforceproduktion@gmail.com

Skenshyttans Bys samfällda Markers Samfällighetsförening
Kontakt: Ordförande Jan-Olof Löfdahl
jan-olof.lofdahl@telia.com

Skenshyttans Jaktlag
Kontakt: Ordförande Per Jansson
per1jansson1@gmail.com

Vägföreningar i Skenshyttan

Hampnäset
Kontakt: Ordförande Henrik Öhman
heoh666@gmail.com

Skenshyttans Bro och Vägförening
Kontakt: Ordförande Johan Skoog
johan.skoog@gkak.se

Flaxan
Kontakt: Ordförande Dan Lindström
family.lindstrom@yahoo.com